นักศึกษา สำนักวิชาสถาปัตย์ฯกับรางวัล NATURAL STYLE ในโครงการออกแแบบบ้าน 3 สไตล์