Talk with The President

Talk with The President

โพสต์โดย Walailak Channel เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018
Image

สื่อวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

Image
Walailak University WHERE ONE'S GREAT FUTURE BEGINS
Download Eng
Image
Walailak University An Era of Change (University of Quality)
Download Thai | Eng
Image
Present campus tour 2018
Download Thai  l  Eng
Image
WU Land of Glory

@WALAILAK

WU Clip

Walailak Star

Talk to Walailak

Walailak Moving Forward

WU Endorsement Clip

วลัยลักษณ์สู่สังคม

Walailak VDO Clipping