เกี่ยวกับ Walailak Channel

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


Walailak Channel สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทางวิชาการ ข่าว สาระบันเทิง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม