พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27