รายการเช้านี้ที่เมืองนคร วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00- 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช เวลา 08.00-09.00น. ตอน “วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ” ผู้ร่วมรายการ: ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์​​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินรายการโดย ฐชนม์พรหม สมสุข

    รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

    © {2019} Walailak Channel